fbpx
İkinci beyin : bağırsaklar

Sindirim sisteminin bakteri, protozoa, mantar ve virüsleri barındıran mikrobiyal florası fermentasyon, sindirim, sentez, bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde çok önemli roller üstlenmektedir. 

İkinci beyin : bağırsaklar

Sindirim sisteminin bakteri, protozoa, mantar ve virüsleri barındıran mikrobiyal florası çok önemli roller üstlenmektedir. Bunların arasında otçul hayvanlar için özellikle altı çizilmesi gereken bitkisel polimerlerin fermentasyonu ve sindirimi; vitaminlerin sentezlenmesi; toksik bileşiklerin zararsız artıklara parçalanması; bağışıklık sisteminin uyarılması; bağırsak hareketlerinin ve mukoz yapının sürdürülmesi; zararlıların (patojen) kolonileşmelerini (yüksek miktarda üremelerini) baskılamaları sayılabilir.

Doğal çözüm

Probiyotikler ise, düzenli ve doğru miktarda kullanıldığında bu doğal mikrobiyal florayı güçlendiren canlı bakteriler olarak tanımlanır. Probiyotiklerin insanda olduğu gibi hayvanlarda da gelişim ve sağlığın korunması açısından önemi yaklaşık 25 yıldır araştırılmaktadır. Özellikle büyümeyi destekleyici antibiyotiklerin kullanımının yasaklanması ve kimyasal kalıntıların kesimden sonra hayvan dokusunda istenmemesi nedeni ile daha “doğal” çareler aranmış ve probiyotiklerin olumlu etkileri daha iyi anlaşılmıştır.