fbpx

Kanatlı hayvan sağlığı için tavukların mide-bağırsak sisteminden izole edilmiş doğal bir laktik asit bakterisi (LAB) olan L. acidophilus D2/CSL CECT 4529, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kullanılan 1831/2003 no’lu yönetmeliğe göre Avrupa Birliği onaylı yem katkısıdır.

Kullanım
 • Tüy dökümü
 • aşırı sıcak
 • antibiyotik tedavisi sonrası
 • yem değişimi
 • kötü hijyen koşulları
  gibi durumlarda kısa süreli kullanılabilmesinin yanı sıra, düzenli olarak da kullanılabilir.
Çalışma prensibi
 • Laktik fermentasyon ile direkt asitleştirme
 • Patojenleri rekabetçi dışlaması
 • Bağırsak Lenf Bezlerinin uyarılması
  Elinize ne geçer? : Dengeli ve sağlıklı bağırsak, hayvan sağlığı, daha kuru dışkı, besinlerin etkin emilimi, daha fazla et üretimi, daha fazla ve kaliteli yumurta
  Neleri engellersiniz? : Bağırsakta dengesizlik ve ishal, artan hastalık ve ölüm oranları, satılamaz nitelikte yumurta sayısında artış, et ve yumurta ürünlerinde istenmeyen kalıntılar.
Ürünün Arkasındaki Güç !

Bilimsel Çalışmalar

Gerek üniversitelerle yapılıp makalesi yayınlanan, gerekse bağımsız üreticilerle yapılan çalışmalar, kontrol gruplarına kıyasla L. acidophilus D2/CSL probiyotik kullanımının etkilerini göstermektedir. Benzer şekilde Avrupa Birliği onayı almak için L. acidophilus D2/CSL probiyotiğin kullanımının etkin fayda sağlayacağı ve tamamen güvenlli olduğu kanıtlanmıştır.
Burada yer alan kıyaslamalar, analizler ve varılan sonuçlar uluslararası yayınlarda yayınlanmış makalelerdir ve talep edilirse gönderilir.

Zararlı bakteriler lactobacillus tarafından üretilen maddeler ile nötralize edilirler. Bunun yanı sıra lactobacillus suşlarının sindirime katkısı olan enzimler ile diğer sindirim enzimlerinin derişimini arttıran enzimler ürettikleri gösterilmiştir.

Probiyotik katkısı tavuklarda serum ve yumurta sarısında kolesterol seviyesinde düşüş sağlar. Benzer şekilde Lactobacillus acidophilus’un direkt olarak mide-bağırsak sisteminde kolesterolü baskıladığı ve sayede yumurtacı tavukların serum kolesterol seviyelerinde düşüşe neden olduğu bildirilmiştir.

Kaynak : Kurtoğlu, V., Kurtoğlu, F., Şeker, E., Coşkun, B., Balevi, T., & Polat, E. (2004, Eylül). Effect of probiotic supplementation on laying hen diets on yield performance and serum and egg yolk cholesterol. Food Additives and Contaminants, s. 817-823.

Üretime olan etkisi

Hem etçi hem yumurtacı tavuklarda yapılan çalışmalarda L. acidophilus D2/CSL hızla koloni sayısını arttırarak bağırsakta dengeyi sağlar. Aynı zamanda,

 • laktik asit üretir (enerji kaynağı)
 • ortam pH değerini düşürür (asitleştirme)
 • düşük pH değerinin kalsiyum kaynaklarının (örneğin mermer tozunun) Ca++ iyonlarına dönüşerek emilimini arttırır ve böylece güçlü kemik ve yumurta kabuğu sağlar

Asgari (%) Azami (%) Ortalama (%)
Ağırlık artışı 1,6 6,6 4,1
Yem çevrimi – 3,2 – 7,4 – 5,3
Ölüm – 0,6 – 2 – 1,3

Asgari (%) Azami (%) Ortalama (%)
Yumurta sayısı + 1,5 + 4 + 2,8
Yem tüketimi – 1,15 – 2 – 1,6
Yem çevrimi – 1 – 3 – 2
Kabuk kalınlığı + 1 + 2 + 1.5

Bağırsak morfolojisi üzerinde etkisi
Probiyotik verilen grupta villus hücrelerinin kontrol grubuna kıyasla gelişimi

L.acidophilus D2/CSL Villus gelişimini destekler ve böylece mukoz tabakanın kalınlığını arttırır.
Artan villus yüzeyi sayesinde besinlerin emilimi ve kullanımı artar
Mukozanın yapısında yer alan ve zararlı organizmaların dolaşıma girmesini engelleyen müsini salgılayan hücrelerin sayısını arttırır
Beta-glukosidaz enziminin salınımını arttırır

Koloni oluşturma ve patojen kontrolü
Tavuk bağırsağında patojenlerin probiyotik ile baskılanması
Tavuk bağırsağında patojenlerin baskılanması
 • L.acidophilus D2/CSL bağırsak sistemine yerleşir ve kolayca koloni oluşturur.
 • Rekabetçi dışlama ve düşük pH zararlı mikroorganizmaların sayısını düşürür
 • Faydalı mikroorganizmaların sayısını arttırır
 • Hücre bölünme proteini FTSH’ın etkinliğini arttırır
Bağışıklık üzerinde etkisi

L. acidophilus D2/CSL verilen hayvanlarda NDV aşısı sonrası en yüksek antikor oluşumu gözlenmiştir.

New Castles Disease Virüsüne antikor geliştirmede probiyotik etkisi
Ürün Talep Formu
Ürün taleplerinizi burada belirtebilirsiniz. 3 iş günü içerisinde talebinizle ilgili detaylı bilgi vereceğiz.