fbpx
Rumen bypass yağı kullanımı

Uygun kullanım miktarı hayvanın cinsine, rasyonda bulunan enerjiye, laktasyon dönemine ve süt verimine göre değişmektedir. Bypass yağından en iyi etkiyi alabilmek için sürü yönetimi ve hayvanın genel sağlık durumuna dikkat edilmelidir. Daha önce bypass yağı kullanılmamış hayvanda rasyona kademeli olarak 2 hafta içerisinde eklenmelidir (Aşağıdaki bağlantıdan daha fazla bilgi alabilirsiniz)

Cinsi  Süt verimi  

(lt/yıl)

 Evresi  Rasyonda yağ (%)  Bypass yağ miktarı (g/gün)
Süt ineği >8500  Erken laktasyon (0-10 hafta)  7.0-8.0  450-900
 Laktasyon ortası (11-20 hafta)  6.5-7.5  450-600
 Geç laktasyon (21 hafta sonrası)  6.0-7.0  450
5500-6500  Erken laktasyon (0-10 hafta)  6.0-7.0  450-650
 Laktasyon ortası (11-20 hafta)  5.5-6.5  250-450
 Geç laktasyon (21 hafta sonrası)  4.0-5.0  –
<5500  Erken laktasyon (0-10 hafta)  5.0-6.0  250-450
 Laktasyon ortası (11-20 hafta)  4.0-5.0  150-250
 Geç laktasyon (21 hafta sonrası)  3.0-4.0  –
 Besi  –  –  Kesif yemin % 2 – 5’i
 Küçükbaş  –  – Kesif yemin % 1 – 3’ü