fbpx
Kanatlı Beslenmesinde Kolin Miktarı

Bir çok kullanım alanında B4 vitamini olarak da bilinen kolin klorit, mısır ve diğer tahıllarda yeterli kolin bulunmaması nedeni ile kanatlı yemlerinde önemli bir katkıdır.

Faydaları
Yağ transportu ve hücre gelişimini arttıran fosfolipitlerin ana bileşenini oluşturur.
Kasların kontrol altında tutulmasında oldukça önemli bir rol oynayan asetilkolin sentezinin ana maddesidir.
Birçok biyolojik fonksiyonda elzemdir ve metil gruplarının ana kaynağını oluşturur.

Kullanım Dozu
Cengizhan Mızrak ve Necmettin Ceylan’ın “Kanatlı Besleme – Fonksiyonel Yumurta Üretimi İlişkisi” adlı çalışmasında her ton yemde kullanılacak kolin klorit miktarı olarak 1-2kg aralığı verilmiştir.

Çukurova Üniversitesinden İbrahim Serhan Serin’in doktora tezinde etlik civciv başlatma ve idame yem rasyolarında vitamin-mineral premiksi standart olarak %0.35 oranında verilmiş, vitamin-mineral premiksin %45’i de kolin kloritten oluşmuştur. Buna göre yeme girecek kolin klorit miktarı 1.6kg / ton-yem olarak hesaplanabilmektedir.

Emmert ve Baker’ın 1997’de ABD’de yaptığı çalışmada civcivlerde 2kg/ton-yem dozuna kadar verilmiş ve etlenmeye katkısı ölçülmüştür. Bu benzeri çalışmalarda 1.33kg kolin kloritin 1 ton yemde 50kg tasarruf sağladığı görülmüştür.

Unutulmaması gereken bir nokta burada verilen değerlerin %100 kolin klorit olduğudur. Ticari kullanımda ise %60-%70 oranında kolin klorit taşıyıcı madde ile karışım halindedir. Bu nedenle yukarıdaki çalışmalarda verilen miktarları %40 civarında arttırmak gerekir.