fbpx
Enerji ve süt yağı için

Sağmal ineklerin karşılaştığı en önemli problemlerden biri laktasyon döneminde yeterli enerjiyi sağlayabilmektir. Bu sağlanmadığı takdirde karaciğer aşırı yorulacak ve inek ketosis ile verim düşüklüğü yaşayacak, durum düzeltilmezse ölümle sonuçlanacaktır. Rumen mikroflorasını bozmadan yüksek enerji sağlayabilmenin en iyi yolu kaliteli doymamış yağı hayvanın rasyonuna katmaktır.
Bypass yağının sağmal ineklerde faydaları çok iyi bilinmektedir. Rasyona yağ ilavesi enerji ihtiyacını karşılamakla kalmaz, süt kalitesini ve miktarını arttırır, döl tutma performansını iyileştirir.
Rumen bypass yağı krem ile beyaz arası renkte, küçük ve yuvarlak granüller şeklindedir. Doymuş yağ oranı yüksek diğer yağ ve sabunların aksine rumende gerçekleşen fermentasyona etki etmez ve sindirilebilirliği yüksektir.