fbpx
Canlı Mayaların Beslenmede Rolü
Rumen pH Değerinin Önemi ve Mayaların Rolü

Büyükbaş hayvanların kaba yemleri sindirmesi, işkembede fermentasyon sürecinin sağlıklı çalışmasına bağlıdır. Kesif yem miktarının yüksek olması nedeni ile fermentasyonu sağlayan mikrobiyal denge ve sonuç olarak hayvan sağlığı bozulmaktadır. Nişastanın parçalanması ile işkembe pH değeri düştüğü için, bol kesif yem kullanımı hayvanı asidoza kadar götürebilir veya sinsi seyreden hafif asit vakasına dönüşebilir. Bunlar hayvanın et verimini, süt verimini, süt yağ oranını, karaciğerini, üreme sistemini ve genel sağlığını olumsuz etkiler. Rasyona doğru seçilmiş canlı mayaların eklenmesi, bir çok çalışmada gösterildiği üzere rumen pH değerini dengeler, asitli seyreden süreleri kısaltır.

Mayaların Kaba Yemlerde Rolü

Yüksek lifli kaba yemlerin parçalanmasında özel bazı mikroorganizmalar görev alırlar ve bitkinin hücre duvarlarında bulunan yapısal kompleks polisakaritleri ruminanta enerji olarak beslerler. Diğer bir deyişle bitki hücre çeperinin süt, et, yün ve deriye dönüşebilmesi için çeşitli bakteri, protozoa ve mantarlar görev başındadırlar. Probiyotik mayalar, bu faydalı mikroorganizma kolonilerini koruyucu rol üstlenerek kaba yemlerden faydalanmayı da arttırırlar.

Karlı Hayvancılık

Özet olarak probiyotik mayalar, doğru seçildiklerinde ve kullanıldıklarında, bir kaç farklı etki sayesinde hayvancılığın daha karlı yapılmasını sağlamaktadırlar.