fbpx
Buzağı maması

Modern buzağı mamaları, sağlıklı buzağılar yetiştirmek için başarı ile kullanılmaktadır. Buzağı maması kullanmaya karar vermeden önce, buzağı yetiştirme sisteminiz üzerindeki avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmelisiniz. Otomatik buzağı besleme sistemleri ile kullanım kolaylığı, süt satışından elde edilecek kar ve minimum atık süt, bazı çiftliklerde tercih edilmelerinin sebepleridir. Yalnızca yüksek kalitede ürünler kullanılmalıdır, aksi takdirde sağlık sorunları ortaya çıkar ve büyüme oranları düşük olabilir.
Buzağı mamalarının bileşimi
Topaklanan ve topaklanmayan
Geleneksel buzağı mamaları, yağı alınmış süt tozlarından yapılır ve abomasumda bir topaklanma oluştururlar. Eski ürünler, çoğunlukla kazeinin işlenmesi nedeniyle kalite bakımından çeşitlilik göstermiş ve bazen de ishale neden olmuştur.
Oysa peynir altı suyu proteinleri ince bağırsakta sindirilir ve abomasumda bir topaklanma oluşturmaz. Filtrasyon ve saflaştırma yöntemlerinde iyileştirmeler, kazein bazlı ürünlerle kıyaslanabilir ortalama günlük ağırlık artışı ve performans sağlayabilen peynir altı suyu bazlı buzağı mamalarına ilginin artmasını sağlamıştır.
Protein
Yeni doğmuş bir buzağı, süt proteinini bitki protein kaynaklarından daha iyi sindirir. Süt proteinleri, buzağıların büyümesi ve gelişmesi için en iyi kaynaklardır ve buzağı mamasında bulunan proteinin çoğunu oluşturmalıdırlar. Yaş arttıkça, buzağılar diğer proteinleri sindirmek için gerekli yapıyı geliştirir ve böylece süt proteinleri daha az önemli hale gelir. Buzağı mamalarında farklı protein kaynakları kullanılmış ve değişken başarı elde edilmiştir.
Soya proteini, buzağı mamalarında süt proteinine alternatif olarak sıklıkla kullanılır. Soya proteininin daha sindirilebilir hale getirilmesi ve buzağıların büyümesini engelleyebilecek faktörlerin uzaklaştırılması için işlenmesi gerekir. Buğday bazlı proteinler buzağının hızlı büyümesini destekleyebilir ve soya proteinlerinden daha iyi karışabilir.
Buzağı mamalarında ham protein seviyeleri genellikle% 18-25 arasındadır. Protein kaynakları ürün bileşenlerinde listelenmelidir, ancak her birinin genel protein içeriğine katkıda bulunduğu gerçek oran belirtilmemiş olabilir.
Yağ
Yağ, donyağı gibi hayvansal kaynaklı ürünlerden veya palm veya hindistancevizi yağı gibi daha ucuz kaynaklardan elde edilebilir, bunların tümü buzağı mamasına düzgün bir şekilde yayılırsa yüksek oranda sindirilebilir ve uygundur. % 10 ila% 20 arasındaki seviyeler buzağı büyümesi için uygundur.
Katkılar
Vitamin, mineraller ve diğer katkılar genellikle buzağı mamalarına eklenir. Sağlıklı barsak gelişimini sağlayacak probiyotikler, ishale engel olacak mikroorganizmalar, rumen gelişimini hızlandıracak oligosakaritler gibi katkı maddeleri buzağı maması içinde verilebilir.
Avantajları
Ürün tutarlılığı (doğru şekilde karıştırıldığında)- Daha az sindirim sorunu ve ishal riski
Sıvı gıdalardan daha kolay depolanabilir ve kullanılabilir
Gerekirse ilave vitamin ve minerallerle kolayca takviye edilebilir
Satılabilir tam yağlı süt yerine potansiyel bir maliyet avantajı
İnekten buzağıya daha az hastalık transferi riski
Otomatik buzağı besleme sistemlerine uygundur
Dezavantajları
Satılamaz / atılmış süt ile beslemeye kıyasla maliyet
Karıştırmak için gereken emek
Kuru depolama için alan ve tesis ihtiyacı
Kemirgenler tarafından bozulma riski